Αίτηση για διπλωματική 2019-2020

Παρακαλείσθε έως τις 7-6-2019 να δηλώσετε στην φόρμα https://forms.gle/ioTL3aMjCWAAfvhH9 την προτίμηση σας στους καθηγητές του Μεταπτυχιακού για την εκπόνηση της διπλωματικής σας εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
– Πρέπει να δηλώσετε προτίμηση και για τους 9 διδάσκοντες του μεταπτυχιακού βάζοντας «1» στην πρώτη (υψηλότερη) σας προτίμηση, «2» στην δεύτερη … έως «9» (στη τελευταία ή χαμηλότερη προτίμηση)
– Δεν μπορείτε να βάλετε τον ίδιο αριθμό προτίμησης σε περισσότερους από έναν καθηγητές.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών