Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για Παρασκευή 16/11

Οι διαλέξεις της Παρασκευής 16/11/2018 των μαθημάτων “Παιχνίδια και Τεχνητή νοημοσύνη” και “Ανάλυση Βιοσημάτων-Νευροπληροφορική” θα γίνουν στην αίθουσα ΕΑ2 στο παράτημα του Τμήματος στην οδο Εθν. Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά (2ος όροφος).

https://www.csd.auth.gr/el/school/access

Η αλλαγή αφορά μόνο την συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι ώρες παραμένουν οι ίδιες

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών