Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Έχει γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων και έχει μεταφερθεί το μάθημα “Τεχνητή Όραση”.

Παρακαλείσθε να δείτε την αλλαγή εδώ

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών