Αναβολή μαθήματος για Τετάρτη 6/3/2019

Το μάθημα “Φιλοσοφία και Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/3/2019 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Θα υπάρξει αναπλήρωση του μαθήματος μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών