Αναβολή μαθήματος

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8/4/2019 λόγω τεχνικών προβλημάτων της αίθουσας.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών