Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα "Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση" θα ξεκινήσει την Πέμπτη 17/10/2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντα στις 10/10/2019.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών