Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα “Σημασιολογικός Ιστός” την Τρίτη 27/11 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα κ. Βασιλειάδη στο εξωτερικό.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών