Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει το εγκεκριμμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

https://ai.csd.auth.gr/admissions/

και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Σημαντικές ημερομηνίες

Κατάθεση αιτήσεων ως 3/9/2018
Συνεντεύξεις ως 4/9/2018
Ανακοίνωση Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 5/9/2018
Εγγραφή μεταπτυχιακών  φοιτητών από 5/9/2018 ως 14/9/2018
Συμπληρωματική Κατάθεση Αιτήσεων (αν απαιτηθεί) από 5/9/2018 ως 1/10/2018
Συμπληρωματικές Συνεντεύξεις (αν απαιτηθούν) ως 2/10/2018
Συμπληρωματική Ανακοίνωση Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (αν απαιτηθεί) 5/10/2018
Εγγραφή συμπληρωματικών μεταπτυχιακών φοιτητών (αν απαιτηθεί) από 5/10/2018 ως 12/10/2018
Έναρξη μαθημάτων 15/10/2018

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος.

Αναλυτική ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2018-2019

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών