Επιτυχόντες στο ΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 311/05-9-2018  ενέκρινε την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών στο 1ο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη» για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων εδώ

Για να κάνετε την εγγραφή σας θα πρέπει να προσκομίσετε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς και τον φάκελο με τα δικαιολογητικά σας εφόσον δεν τον έχετε προσκομίσει ήδη μέχρι τις 20/9/2018. Κατά την κατάθεση σας παρακαλείσθε στην αιτιολογία να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Ο τραπεζικός λογαριασμός αναφέρεται στην Τράπεζα Πειραιώς.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε τις κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ να συγκεντρώσετε και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή των διδάκτρων μαζί μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε μερικής φοίτησης παρακαλείσθε μαζί με την αίτηση εγγραφής να προσκομίσετε και μια βεβαίωση εργοδότη όπου αποδεικνύεται ότι εργάζεστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ώρες συναλλαγής με το κοινό είναι καθημερινές μέρες 11:00-12:30

Χρονοδιάγραμμα:

Αίτηση εγγραφής και απαλλαγής διδάκτρων ως 20 Σεπτεμβρίου 2018

Κατάθεση δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την αίτηση απαλλαγής διδάκτρων ως 26 Σεπτεμβρίου 2018

Αν απαιτηθεί 2ος γύρος:

Υποβολή αιτήσεων 2ου γύρου ως 1 Οκτωβρίου 2018

Συνεντεύξεις ως 2 Οκτωβρίου 2018

Αίτηση εγγραφής/απαλλαγής διδάκτρων και κατάθεση δικαιολογητικών 2ου γύρου ως 10 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση απόφασης απαλλαγής διδάκτρων ως 12 Οκτωβρίου

Τελικές καταβολές διδάκτρων ως 19 Οκτωβρίου

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών