Συμπληρωματική πρόσκληση για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη”

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Τεχνητή Νοημοσύνη» θα διεξαχθεί συμπληρωματική διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων για περιορισμένο αριθμό θέσεων για το ακαδ. έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ μέχρι και τη Δευτέρα 1/10/2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

https://ai.csd.auth.gr/admissions

και σε έντυπη μορφή ως τη 1/10/2018 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος. Επίσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε και μαζί με τα δικαιολογητικά σας σε έντυπη μορφή να την προσκομίσετε στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124

Email: pms_info@csd.auth.gr

Tηλ.:  2310-998930

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών