Σύμβουλος καθηγητής

Θα βρείτε εδώ την κατάσταση με τον σύμβουλο καθηγητή που έχει ο κάθε φοιτητής.

Ο σύμβουλος καθηγητής καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στη πορεία των σπουδών του στο ΠΜΣ.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών