Τελικός πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη”

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 315/05-10-2018  ενέκρινε μετά τον δεύτερο κύκλο αιτήσεων την τελική επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών στο 1ο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη» για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων εδώ

Για να κάνετε την εγγραφή σας θα πρέπει να προσκομίσετε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς και τον φάκελο με τα δικαιολογητικά σας εφόσον δεν τον έχετε προσκομίσει ήδη μέχρι τις 10/10/2018. Κατά την κατάθεση σας παρακαλείσθε στην αιτιολογία να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Ο τραπεζικός λογαριασμός αναφέρεται στην Τράπεζα Πειραιώς.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε τις κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ να συγκεντρώσετε και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή των διδάκτρων μαζί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε μερικής φοίτησης παρακαλείσθε μαζί με την αίτηση εγγραφής να προσκομίσετε και μια βεβαίωση εργοδότη όπου αποδεικνύεται ότι εργάζεστε τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Όσοι έχουν κάνει ήδη την αίτηση εγγραφής στο μεταπτυχιακό δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι επιπλέον.

Οι ώρες συναλλαγής με το κοινό είναι καθημερινές μέρες 11:00-12:30 στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών