Μαΐ 31

Lecture of Professor Petros Maragos

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00

Μαΐ 31

Research Day

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00 - 17:30

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Τεχνητή Νοημοσύνη". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών